Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Psicologia i ciències de l'educació » Psicopatologia adults
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

10521 - Psicopatologia adults, Febrer 2009


Imatge del curs Psicopatologia adults

PSICOPATOLOGIA D'ADULTS

Autors:

Elena Requena Varón
Rosa Sáez Codina

Forma part de:

Grau de psicologia

Universitat Oberta de Catalunya

CC-BY Txapulín

Descripció del curs

Psicopatologia de adults és una assignatura pertanyent a l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics. Els seus continguts es fonamenten en el cos de coneixements de la psicopatologia general de l'adult. Consta de 6 crèdits ECTS bàsics.

La Psicopatologia és la disciplina científica que estudia els trastorns mentals tant des d'una vessant descriptiva (diagnòstic, classificació, simptomatologia, etc.) com des d'una vessant explicativa (etiopatogènia, factors de vulnerabilitat, models i teories, etc.). L'enfocament de l'assignatura recull especialment la vessant descriptiva.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Varón, E. R., Codina, R. S. (2009, March 09). Psicopatologia adults. Retrieved October 25, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/psicologia-i-ciencies-de-leducacio/psicopatologia-adults. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License