Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Psicologia i ciències de l'educació » Dinàmica de grups
Document Actions
 • Annorate
 • Make a Path
 • Send To Wiki
 • Print this page
 • Send this page to somebody
 • Content View
 • Toggle full screen
 • Add Bookmarklet

10542 - Dinàmica de grups, Setembre 2009


Dinàmica de grups

DINÀMICA DE GRUPS

Autors:

Pep Vivas i Elias
Jesús Rojas Arredondo
M. Eulàlia Torras Virgili

Forma part de:

Grau en psicologia

Universitat Oberta de Catalunya

CC by SA de garryknight a Flickr

Descripció del curs

Aquesta assignatura presenta, en un format bàsic, alguns coneixements i sabers sobre els grups, els processos que en ells es posen en joc, les dinàmiques que en ells s'hi donen i les tècniques que posteriorment podeu aplicar en els diferents àmbits de la psicologia. Alhora, us ha de permetre avançar cap:

 1. La comprensió sobre la importància que revesteixen els fenòmens grupals en l'àmbit de la vida quotidiana, tant des de la perspectiva de la persona, dels grups, com d'allò col·lectiu;
 2. La comprensió de les principals característiques dels fenòmens i dels processos grupals;
 3. El coneixement de les principals tècniques de grup que podeu posar en marxa en certs contextos de la psicologia;
 4. El coneixement de com es posa en pràctica les tècniques de dinàmiques de grups en relació a l'objectiu i del context del grup i en funció del procés grupal que emergeixi en la dinàmica del grup, és a dir, identificar diferents àmbits d'aplicació de la psicologia dels grups.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Elias, P. V. i., Arredondo, J. R., Virgili, M. E. T. (2009, November 30). Dinàmica de grups. Retrieved October 24, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/psicologia-i-ciencies-de-leducacio/dinamica-de-grups. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License