Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informàtica, tecnologia i multimèdia » Xarxes de computadors
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

M2005 - Xarxes de computadors, Maig 2005


Xarxes de computadors imatge

XARXES DE COMPUTADORS

Autors:

José María Barceló Ordinas
Jordi Íñigo Griera
Ramón Martí Escalé
Enric Peig Olivé
Xavier Perramon Tornil

Forma part de:

Màster oficial en programari lliure

Universitat Oberta de Catalunya


Descripció del curs

Les xarxes d’ordinadors actuals són una amalgama de dispositius, tècniques i sistemes de comunicació que han aparegut des de la darreria del segle XIX o, el que és el mateix, des de la invenció del telèfon. El telèfon, que es va desenvolupar exclusivament per a transmetre veu, avui s’utilitza, en molts casos, per a connectar ordinadors entre si. Des de llavors han aparegut les xarxes locals, les connexions de dades a llarga distància amb enllaços transoceànics o satèl ·lits, la telefonia mòbil, etc. Mereix una menció especial la xarxa Internet dins d’aquest món de les comunicacions a distància. Ningú no dubta que avui en dia constitueix una xarxa bàsica de comunicació entre els humans.

Aquest curs ofereix una visió de les xarxes informàtiques en general i de la xarxa Internet en particular.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Ordinas, J. M. B., Griera, J. Í., Escalé, R. M., Tornil, X. P. (2008, February 14). Xarxes de computadors. Retrieved September 26, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/xarxes-de-computadors. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License