Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Document Actions
 • Annorate
 • Make a Path
 • Send To Wiki
 • Print this page
 • Send this page to somebody
 • Content View
 • Toggle full screen
 • Add Bookmarklet

06539 - Usabilitat, Setembre 2011


Imatge del curs Usabilitat

USABILITAT

Professor:

Enric Mor Pera

Forma part de:

Grau de Multimèdia

Universitat Oberta de Catalunya

CCBYSA nalundgaard a flickr

Descripció del curs

La usabilitat és un element clau en disseny i desenvolupament de productes interactius i multimèdia. El concepte d'usabilitat sovint s'utilitza amb diferents accepcions i diferents punts de vista. El disseny centrat en l'usuari és una perspectiva que proposa un procés iteratiu per a desenvolupament de productes multimèdia on l'avaluació de la usabilitat és l'element clau en el procés de disseny. En aquest procés, es generen i avaluen solucions de disseny fins que el resultat es correspon amb els objectius i els requisits dels usuaris.

En aquesta assignatura es presenten i treballen els conceptes i competències relacionats amb l'avaluació de la usabilitat, presentant, al mateix temps, la importància de l'avaluació dels productes interactius, com mesurar la seva usabilitat articulant els avantatges i desavantatges dels diferents mètodes. Es treballaran els aspectes bàsics i necessaris per avaluar la usabilitat de productes i interfícies, tenint en compte com planificar l'avaluació, el procés a seguir, els mètodes a utilitzar i l'anàlisi de resultats. L'assignatura proporciona els recursos necessaris perquè l'estudiant pugui avaluar la usabilitat de llocs web i de productes interactius tenint en compte el procés de disseny centrat en l'usuari.

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

L'assignatura "Usabilitat" és una assignatura optativa del Grau en Multimèdia que s'emmarca en la menció "Interfícies i usabilitat". És una assignatura que s'ha dissenyat en coherència amb la menció i del pla d'estudis del grau.

Informació prèvia a la matrícula

Per realitzar aquesta assignatura cal haver cursat i superat:

 • Arquitectura de la Informació
 • Disseny d'interfícies Multimèdia
 • Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Rodríguez, A. C., Santamaría, S. O., Saez, A. V., Lluch, M. Z. (2012, February 08). Usabilitat. Retrieved October 23, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/usabilitat. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License