Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informàtica, tecnologia i multimèdia » Treball final de carrera .NET
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

05143 - Treball final de carrera .NET, Setembre 2009


Imatge del curs Treball final de carrera .NET

TREBALL FINAL DE CARRERA. NET

Professor:

Jordi Conesa Caralt

Forma part de:

Enginyeria tècnica d'Informàtica de Gestió

Universitat Oberta de Catalunya

CC BY-SA Hernan Vargas a Flickr

Descripció del curs

El Treball fi de carrera (TFC) és una assignatura que està pensada per a realitzar un treball de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures dels estudis d'informàtica i que requereixi posar-los en pràctica conjuntament en un treball concret. Normalment el TFC és un treball eminentment pràctic i vinculat a l'exercici professional de la informàtica encara que en alguns casos pot ser, o incloure, un treball de recerca.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Villach, J. C. (2010, March 04). Treball final de carrera .NET. Retrieved October 24, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/treball-final-de-carrera.net. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License