Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Inform√†tica, tecnologia i multim√®dia » Tecnologia i desenvolupament en dispositius m√≤bils
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

M1208 - Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils , Setembre 2011


Imatge del curs Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils

TECNOLOGIA I DESENVOLUPAMENT EN DISPOSITIUS MÒBILS

Professor:

Josep Prieto Bl√°zquez

Forma part de:

Màster universitari d'Enginyeria informàtica

Universitat Oberta de Catalunya

CC BY Digitpedia a flickr

Descripció del curs

Aquesta assignatura est√† clarament orientada a introduir els enginyers inform√†tics en el desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius m√≤bils, amb l'objectiu de fer que els coneixements adquirits puguin ser un valor afegit important en la seva carrera professional. L'evoluci√≥ de les tecnologies sense fils i el desenvolupament d'aplicacions en dispositius m√≤bils en els √ļltims anys ha estat espectacular.

D'una banda, les √ļltimes dues d√®cades hem viscut una revoluci√≥ de les comunicacions sense fils que ha facilitat la mobilitat de les persones en reduir la depend√®ncia del cable per comunicar-nos.

D'altra banda, en l'√ļltima d√®cada hem vist una evoluci√≥ espectacular de les prestacions i caracter√≠stiques dels dispositius m√≤bils, arribant en molts casos a ser un possible substitut de l'ordinador port√†til o de sobretaula.

Finalment, els √ļltims anys hi ha hagut una explosi√≥ de les eines i llenguatges de programaci√≥ per desenvolupar aplicacions sobre dispositius m√≤bils, aix√≠ com , la creaci√≥ de noves maneres de compartir i vendre aquestes aplicacions a partir de mercat espec√≠fics, cridats Tenda d'Aplicacions o AppStores. Tot aix√≤ ha fet possible que nombrosos programadors estiguin desenvolupant aplicacions per a m√≤bils d'una manera r√†pida, barata i f√†cilment comercialitzables. Mai ha estat tan f√†cil crear aplicacions i poder tenir un aparador d'abast mundial per poder vendre-les.

√Čs per aix√≤, que la major part de l'assignatura est√† destinada al desenvolupament de petites aplicacions i serveis sobre dispositius m√≤bils que utilitza les tecnologies de comunicacions sense fils com a mitj√† de comunicaci√≥. Tamb√© s'introdueix els conceptes de la seguretat de la comunicaci√≥ i de la informaci√≥ que hi ha darrere i de les mateixes aplicacions, ja que √©s un factor clau per a molts negocis puguin existir sobre dispositius m√≤bil utilitzant les tecnologies sense fils.

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

Aquesta assignatura no en té cap altra assignatura obligatòria de la titulació com a prerequisit. Donat que l'enfocament de l'assignatura és molt aplicat, no considerem que sigui necessari cap coneixement previ per a un enginyer tècnic en informàtica o graduat informàtic.

Per als estudiants que accedeixin al Màster per una via diferent, a aquestes dues anteriors, els recomanem matricular i superar l'assignatura de Xarxes i aplicacions internet, com a complement de formació.

Coneixements previs

Aquesta assignatura no en té cap altra assignatura obligatòria de la titulació com a prerequisit. Donat que l'enfocament de l'assignatura és molt aplicat, no considerem que es necessiti cap coneixement previ per un enginyer tècnic en informàtica o graduat informàtic.

Per als estudiants que accedeixin al Màster per una via diferent, a aquestes dues anteriors, els recomanem superar l'assignatura de Xarxes i aplicacions internet, com a complement de formació.

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Blázquez, J. P., Vique, R. R., Pozo, J. D. M., Prieto, M. D. (2011, October 13). Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils . Retrieved October 26, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/tecnologia-i-desenvolupament-en-dispositius-mobils. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License