Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informàtica, tecnologia i multimèdia » Introducció al programari lliure
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • RSS Feed of Recent Items
  • Add Bookmarklet

M2001 - Introducció al programari lliure, Febrer 2008


M2001 Introducció al programari lliure

INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI LLIURE

Autors:

Jesús González Barahona
Joaquín Seoane Pascual
Gregorio Robles

Forma part de:

Màster oficial en programari lliure

Universitat Oberta de Catalunya


Descripció del curs

Què és el programari lliure? Què és i quines implicacions té la llicència d’un programa lliure? Com es desenvolupa el programari lliure? Com es financen els projectes de programari lliure, quins models de negoci s’experimenten relacionats amb aquests projectes? Què motiva els desenvolupadors, especialment els voluntaris, a involucrar-se en projectes de programari lliure? Com són aquests desenvolupadors? Com es coordinen en els seus projectes, i com és el programari que produeixen? En resum, quina és la panoràmica general del programari lliure? Aquesta és la mena de preguntes que tractarem de respondre aquí. Perquè tot i que el programari lliure està cada vegada més present en els mitjans de comunicació, en les converses dels professionals de la informàtica, i fins i tot comença a estar en boca dels ciutadans en general, encara és un desconegut per a molts. I moltes vegades els que el coneixen només en tenen informació d’alguns aspectes i en desconeixen completament d’altres.

Per començar, en aquest capítol presentarem els aspectes específics del programari lliure, centrant-nos fonamentalment a explicar-ne les bases per als que s’aproximin al tema per primera vegada, i a motivar-ne la importància. Entre aquestes bases ens detindrem en la definició del terme (per saber de què parlarem) i en les conseqüències principals de l’ús (i la mera existència) del programari lliure. També presentarem altres recursos lliures diferents del programari, que han anat apareixent, en part, sota el seu impuls i el seu exemple.

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Barahona, J. M. G., Pascual, J. S., Robles, G. (2008, February 05). Introducció al programari lliure. Retrieved October 23, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/introduccio-al-programari-lliure. Aquest treball està subjecte a llicència GNU Free Document License.