Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informàtica, tecnologia i multimèdia » Introducció al desenvolupament de programari
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

M2010 - Introducció al desenvolupament de programari, Febrer 2006


Introducció al desenvolupament de programari imatge

INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI

Autors:

Josep Anton Pérez López
Lluís Ribas Xirgo

Forma part de:

Màster oficial en programari lliure

Universitat Oberta de Catalunya


Descripció del curs

El coneixement profund d’un llenguatge de programació parteix no solament de la comprensió del seu lèxic, de la seva sintaxi i de la seva semàntica, sinó que a més requereix la comprensió dels objectius que n’han motivat el desenvolupament. Així doncs, en aquesta unitat es repassa la història del llenguatge de programació C des del prisma de la programació dels computadors.

Els programes descrits en un llenguatge de programació com C no els pot executar directament cap màquina. Per tant, és necessari tenir eines (és a dir, programes) que permetin obtenir altres programes que estiguin descrits com una seqüència d’ordres que sí pugui executar directament algun ordinador.

En aquest sentit, es descriurà un entorn de desenvolupament de programari de lliure accés disponible tant en plataformes Microsoft com GNU/Linux. Atès que les primeres requereixen un sistema operatiu que no es basa en el programari lliure, l’explicació se centrarà en les segones.

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. López, J. A. P., Xirgo, L. R. (2008, February 18). Introducció al desenvolupament de programari. Retrieved October 25, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/introduccio-al-desenvolupament-de-programari. Aquest treball està subjecte a llicència GNU Free Document License.