Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informàtica, tecnologia i multimèdia » Implantació de sistemes de programari lliure
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

M2004 - Implantació de sistemes de programari lliure, Febrer 2006


Implantació de sistemes de programari lliure imatge

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE PROGRAMARI LLIURE

Autors:

Marcelo D'Elia Branco
Mónica León Martínez
Alejandro Novo López
Alberto Otero García

Forma part de:

Màster oficial en programari lliure

Universitat Oberta de Catalunya


Descripció del curs

Al llarg dels estudis relacionats amb el màster internacional de Programari Lliure que ofereix la UOC s’han vist diversos aspectes genèrics i específics relacionats amb aquest moviment. Així doncs, en funció de l’itinerari escollit, la formació rebuda haurà cobert matèries com ara el desenvolupament del programari, l’administració de xarxes i de sistemes operatius, el desenvolupament d’aplicacions web, la gestió de bases de dades, les consideracions legals entorn del programari lliure, la seguretat en les xarxes de computadors, etc.

En uns estudis com aquests, no hi pot mancar un repàs d’alguns casos reals d’implantació de sistemes de programari lliure. Aquesta implantació no s’ha d’entendre només des del punt de vista estrictament tecnològic o de negoci, sinó que també ha de fer referència a la filosofia que sosté aquest moviment, ja que els motius per a implantar sistemes de programari lliure normalment són una combinació de consideracions tecnològiques, filosòfiques, econòmiques i pràctiques.

En aquest curs pretenem endinsar-nos en la realitat de diverses institucions públiques i privades que han optat pel programari lliure, tant si és com a base del seu negoci, en el cas d’empreses privades, o com a política institucional, en el cas de les institucions públiques.

Sens dubte, aquests casos d’estudi no pretenen donar una visió exhaustiva del panorama de la implantació del programari lliure, una cosa que no seria possible en un curs d’una durada limitada. La idea central del curs és mostrar que és possible portar a la pràctica el programari lliure més enllà dels aspectes concrets que hàgiu pogut cursar al llarg d’aquests estudis. Per tant, en aquest material cobra una rellevància especial tot allò que està relacionat amb la integració de diversos elements, des dels tecnològics i pràctics, passant pels econòmics i de gestió, fins als ètics i socials.

L’objectiu central d’aquest curs és, en definitiva, oferir una visió global de les implantacions pràctiques del programari lliure que s’aparta una mica del punt de vista més específic que s’ha presentat en la resta de cursos d’aquests estudis.

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Branco, M. D., Martínez, M. L., López, A. N., García, A. O. (2008, February 14). Implantació de sistemes de programari lliure. Retrieved October 23, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/implantacio-de-sistemes-de-programari-lliure. Aquest treball està subjecte a llicència GNU Free Document License.