Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informàtica, tecnologia i multimèdia » Fotografia de viatges
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

93142 - Fotografia de viatges, Febrer 2008


Imatge del curs fotografia de viatges

FOTOGRAFIA DE VIATGES

Autors:

Antoni Marín Amatller

Forma part de:

PROGRAMA DE VIATGES

Universitat Oberta de Catalunya

CC-BY-SA Floor

Descripció del curs

La popularització actual de la fotografia presenta dues cares diferenciades. D'una banda, les possibilitats creixents de publicació i divulgació, en bona part basades en els recursos del web 2.0, permeten com mai fins ara compartir el viatge, conservar els lligams amb els companys de viatge sense les limitacions clàssiques dels factors del temps i l'espai. De l'altra banda, les innovacions en els dispositius fotogràfics i les millores en els programes i equips de tractament fotogràfic ofereixen unes possibilitats d'obtenir resultats brillants que no fa gaires anys eren gairebé exclusius dels afeccionats avançats.

Una visió simplista podria dur a concloure que la disminució de les dificultats clàssiques de la fotografia, resultat de l'arribada de la fotografia digital, aplana definitivament la tasca del fotògraf. Les millores en els automatismes del tractament de la llum, els dispositius electrònics d'enfocament, tants i tants avançaments tècnics faciliten òbviament fer fotografies. Però la capacitat de desenvolupar un estil personal, la visió particular que cada fotògraf té del món, és quelcom que depèn de la persona i que, en tot cas, els avançaments tècnics faciliten però en cap cas substitueixen.

El viatge és una oportunitat per al fotògraf, una possibilitat per a viure noves experiències, conèixer altres cultures, captar paisatges insospitats o reflectir ambients de ciutat diferents dels que li són habituals. El fotògraf pot viatjar per un pur interès personal, per la motivació d'obtenir imatges que no deixin els seus àlbums, presentacions audiovisuals o el seu web. Però també pot anar a la recerca de fotografies que potser formaran part d'exposicions o altres tipus de projectes personals.

Durant el curs es vol relacionar els coneixements fotogràfics amb les necessitats que en aquest sentit es deriven del viatge. El descobriment de les trames urbanes, l'aplicació de la composició al paisatge de les ciutats o dels grans espais oberts, la naturalesa o l'impacte d'altres cultures són temes rellevants quan el viatger agafa una càmera per reflectir la seva experiència. D'altra banda, el fotògraf reflecteix el que veu a la llum, sensible als canvis, i és capaç de tractar i manipular la llum.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Amatller, A. M. (2008, November 25). Fotografia de viatges. Retrieved October 21, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/fotografia-de-viatges. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License