Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Inform√†tica, tecnologia i multim√®dia » Arquitectura de la informaci√≥
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

06517 - Arquitectura de la informació, Setembre 2009


Arquitectura de la informació

ARQUITECTURA DE LA INFORMACI√ď

Professor:

Ferran Giménez Prado

Forma part de:

Grau en Multimèdia

Universitat Oberta de Catalunya

CC BY-SA de verbeeldingskr8 a flickr

Descripció del curs

L'assignatura capacita per aplicar la metodologia de "Disseny Centrat en l'Usuari" en el desenvolupament d'aplicacions interactives. Tanmateix es desenvolupen les capacitats per analitzar els requeriments inicials d'un projecte descrivint-los a través de les tècniques apropiades i per dissenyar el sistema de navegació d'una aplicació interactiva.

També es treballa la capacitat d'estructurar de forma organitzada la informació vinculada a una aplicació multimèdia d'acord amb els llenguatges i sistemes d'accés, representació i recerca de la informació. A la part pràctica s'apliquen diverses tècniques per a representar visualment conceptes i les seves relacions tenint en consideració els aspectes i factors humans que intervenen en tot procés interactiu entre persones i ordinador. Finalment, es revisen i apliquen els diversos vocabularis multimèdia relacionats amb la web semàntica en el marc del W3C.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Bargunyó, A. R., Canalias, M. T. N. (2011, February 17). Arquitectura de la informació. Retrieved October 26, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-i-multimedia/arquitectura-de-la-informacio. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License