Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informació i comunicació » Tècniques documentals aplicades a la recerca
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

09011 - Tècniques documentals aplicades a la recerca, Setembre 2008


Imatge del curs Tècniques documentals aplicades a la recerca

TÈCNIQUES DOCUMENTALS APLICADES A LA RECERCA

Autors:

Núria Ferran
Mario Pérez-Montoro

Forma part de:

Llicenciatura en documentació

Universitat Oberta de Catalunya

CC-BY-SA_David Iliff

Descripció del curs

L'assignatura 'Tècniques documentals aplicades a la recerca' ha de permetre als estudiants obtenir un panorama del sistema de la recerca, un marc teòric ben assentat sobre Documentació científica i tecnològica, conèixer com avaluar la recerca, com obtenir finançament per dur-la a terme i quins mètodes i tècniques es poden aplicar per realitzar recerca en l'àmbit de les Ciències de la Informació. L'assignatura també té una vessant més pràctica centrada en la cerca, gestió de la informació i difusió dels resultats.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Pérez-Montoro, M., Ferran, N. (2009, November 25). Tècniques documentals aplicades a la recerca. Retrieved October 27, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/tecniques-documentals-aplicades-a-la-recerca. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License