Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informació i comunicació » Tècniques de gestió i comunicació
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

09561 - Tècniques de gestió i comunicació, Setembre 2010


Tècniques de gestió i comunicació

TÈCNIQUES DE GESTIÓ I COMUNICACIÓ

Professor:

Sandra Sanz Martos

Forma part de:

Informació i Documentació

Universitat Oberta de Catalunya

CC by SA de Improve It a Flickr

Descripció del curs

L'assignatura Tècniques de Gestió i Comunicació proporciona a l'estudiant les habilitats, recursos i tècniques necessaries per exercicir la gestió dels actius d'informació i comunicació ja existents, així com dels que cal asssolir per optimitzar la producció i les relacions humanes de l'organització empresarial.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Gosalves, C. G., Casalinas, F. V. i., Piñol, M. P. (2011, March 18). Tècniques de gestió i comunicació. Retrieved October 25, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/tecniques-de-gestio-i-comunicacio. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License