Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informació i comunicació » Pensament Creatiu
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

16506 - Pensament Creatiu, Setembre 2009


Pensament Creatiu

PENSAMENT CREATIU

Professor:

Silvia Sivera Bello

Forma part de:

Comunicació

Universitat Oberta de Catalunya

CC by SA de Arkangel de Flickr

Descripció del curs

De la mateixa manera que s'aprèn a caminar caminant, l'única manera vàlida d'aprendre a ser creatius -en qualsevol àmbit de la nostra vida, personal, laboral o acadèmica- és pensant creativament.

Aquest és l'objectiu principal de l'assignatura i l'abordarem amb la destil·lació dels coneixements que ens aportaran les lectures del llibre d'Edward De Bono (El Pensamiento Creativo) i dels mòduls escrits especialment per dos creatius reconeguts (Marçal Moliné i Rafa Blasco), així com amb guia pràctica que donarà sentit a un objecte -que també hem inclòs com a innovació en els materials- i que vertebrarà tot el treball a l'aula.

Tots tenim capacitat creativa. Però no tots ens donem l'oportunitat de demostrar-nos-ho diàriament perquè sovint ignorem com s'ha d'activar el procés creatiu.

Hi ha tants mètodes i tècniques creatives com gustos i colors. En aquesta assignatura es tractaran les més comunes i aplicables, per tal que després, cadascú les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, etc.).

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Lázaro, R. B., Golovart, M. M., Bello, S. S. (2011, March 02). Pensament Creatiu. Retrieved October 22, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/pensament-creatiu. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License