Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Informació i comunicació » Bases de dades
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

09565 - Bases de dades, Febrer 2010


Bases de dades

BASES DE DADES

Professor:

Mercè Vazquez Garcia

Forma part de:

Grau d'Informació i documentació

Universitat Oberta de Catalunya

CC by SA de hermzz a flickr

Descripció del curs

L'assignatura Bases de dades, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació obligatòria del grau d'Informació i documentació. Aquesta assignatura proporciona a l'estudiant els fonaments teòrics i pràctics per a entendre el funcionament dels sistemes de base de dades.

Així mateix, s'aprofundeix en el coneixement dels sistemes de gestió de bases de dades relacionals com a base conceptual i també es fa una anàlisi de les prestacions dels sistemes de gestió de bases de dades documentals. Es fa èmfasi en l'aplicació pràctica de les diferents bases de dades, tant les de tipus relacional com les de caràcter documental.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Martínez, J. A. A., Bonilla, L. C., Moreno, M. R. L., Moret, J. R., Falgueras, E. A., Vilaplana, P. A. C. (2011, February 23). Bases de dades. Retrieved October 20, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/informacio-i-comunicacio/bases-de-dades. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License