Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Economia i empresa » Dret de l'empresa
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

01512 - Dret de l'empresa, Setembre 2010


Dret de l'empresa

DRET DE L'EMPRESA

Professor:

Blanca Torrubia Chalmeta

Forma part de:

Administració i direcció d'empreses

Universitat Oberta de Catalunya

CC BY-SA Mario de Antonio Pena Zapatería a Flickr

 

Descripció del curs

L'assignatura Dret de l'empresa és la continuació de l'assignatura Introducció al Dret i pretén aprofundir en els coneixements relatius a l'empresari y a la seva activitat. Des del punt de vista del Dret mercantil, s'estudia l'estatut jurídic de l'empresari individual i social, i les eines de que disposa per a protegir la seva activitat dins el mercat. També s'estudien els mitjans jurídics que utilitza per a realitzar aquesta activitat d'intercanvi de bens i serveis: contractes i títols-valor. Finalment s'aborden les situacions de crisis empresarial i el concurs de creditors.

Des del punt de vista del Dret del treball es presta especial atenció al treballador en quant a persona integrada dins l'organització de l'empresari i que contribueix al desenvolupament de l'activitat d'aquell. En especial, s'aborden els seus drets col·lectius. D'altra banda, s'estudia el Sistema de la Seguretat social.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Chalmeta, B. T., Ruiz, I. B. d. H., Gastaminza, E. V. (2011, February 10). Dret de l\'empresa. Retrieved October 24, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/economia-i-empresa/dret-de-lempresa. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License