Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools
Home » Dret i ciències polítiques » El canvi climàtic i el dret internacional
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

93117 - El canvi climàtic i el dret internacional, Febrer 2008


Imatge d'El canvi climàtic i el dret internacional

EL CANVI CLIMÀTIC I EL DRET INTERNACIONAL

El futur del Protocol de Kyoto (1997)

Autors:

Víctor M. Sánchez

Forma part de:

El canvi climàtic i el dret internacional

Universitat Oberta de Catalunya

CC BY aussiegall

Descripció del curs

La protecció del clima ha estat regulat internacionalment a través de dos grans tractats impulsats per l'ONU: el Conveni sobre canvi climàtic (1992) i el Protocol de Kyoto (1997). Quin és el marc institucional que impulsa la reacció mundial per a la protecció del clima? Quines obligacions internacionals han assumit els estats amb aquest objectiu? Com afecta als països desenvolupats i als països en vies de desenvolupament? Aquest curs pretén introduir qualsevol persona interessada per la sort del seu temps en les qüestions polítiques i jurídiques clau per a entendre l'acció internacional que fa front al problema del canvi climàtic.

 

 

Copyright 2008, FUOC. Cite/attribute Resource. Sánchez, V. M. (2008, December 17). El canvi climàtic i el dret internacional. Retrieved October 26, 2016, from UOCOpenCourseWare Web site: http://ocw.uoc.edu/dret-i-ciencies-politiques/el-canvi-climatic-i-el-dret-internacional. Aquest treball està subjecte a llicència Creative Commons License. Creative Commons License