Default: "Passar a contingut."

UOCOpenCourseWare

Sections
Personal tools

Courses Listing

Document Actions
 • Annorate
 • Make a Path
 • Send To Wiki
 • Print this page
 • Send this page to somebody
 • Toggle full screen
 • RSS Feed of Recent Items
 • Add Bookmarklet

RSS RSS Feeds

Ciències de la Salut

Currently there are no items available to display.

Informàtica, tecnologia i multimèdia

Capacitació digital Capacitació digital

05143 - Treball final de carrera .NET, Setembre 2009 05143 - Treball final de carrera .NET, Setembre 2009

05555 - Pràctiques de programació, Febrer 2010 05555 - Pràctiques de programació, Febrer 2010

05562 - Fonaments de computadors, Setembre 2011 05562 - Fonaments de computadors, Setembre 2011

05573 - Estructura de computadors, Setembre 2011 05573 - Estructura de computadors, Setembre 2011

05590 - Interacció Persona Ordinador, Setembre 2010 05590 - Interacció Persona Ordinador, Setembre 2010

05591 - Estructura de xarxes de computadors, Setembre 2010 05591 - Estructura de xarxes de computadors, Setembre 2010

05596 - Fonaments de sistemes d'informació, Setembre 2011 05596 - Fonaments de sistemes d'informació, Setembre 2011

05611 - Fonaments físics de la informàtica, Febrer 2010 05611 - Fonaments físics de la informàtica, Febrer 2010

05614 - Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria, Setembre 2012 05614 - Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria, Setembre 2012

06514 - Imatge i llenguatge visual, Setembre 2009 06514 - Imatge i llenguatge visual, Setembre 2009

06517 - Arquitectura de la informació, Setembre 2009 06517 - Arquitectura de la informació, Setembre 2009

06519 - Disseny d'interfícies Multimèdia, Febrer 2010 06519 - Disseny d'interfícies Multimèdia, Febrer 2010

06521 - Xarxes multimèdia, Febrer 2010 06521 - Xarxes multimèdia, Febrer 2010

06526 - Composició digital, Setembre 2010 06526 - Composició digital, Setembre 2010

06530 - Creativitat i Estètica, Setembre 2011 06530 - Creativitat i Estètica, Setembre 2011

06531 - Animació 3D, Febrer 2010 06531 - Animació 3D, Febrer 2010

06532 - Fotografia digital, Febrer 2010 06532 - Fotografia digital, Febrer 2010

06539 - Usabilitat, Setembre 2011 06539 - Usabilitat, Setembre 2011

06541 - Disseny d'interacció, Febrer 2013 06541 - Disseny d'interacció, Febrer 2013

11504 - Física I, Setembre 2010 11504 - Física I, Setembre 2010

19018 - Treball final de carrera de telecomunicacions, Setembre 2008 19018 - Treball final de carrera de telecomunicacions, Setembre 2008

93120 - Introducció a la creació de pàgines web, Setembre 2008 93120 - Introducció a la creació de pàgines web, Setembre 2008

93121 - L'etiquetatge social, una eina per a organitzar la xarxa, Setembre 2008 93121 - L'etiquetatge social, una eina per a organitzar la xarxa, Setembre 2008

93142 - Fotografia de viatges, Febrer 2008 93142 - Fotografia de viatges, Febrer 2008

M1202 - Enginyeria de la usabilitat, Setembre 2011 M1202 - Enginyeria de la usabilitat, Setembre 2011

M1204 - Intel·ligència artificial avançada, Febrer 2012 M1204 - Intel·ligència artificial avançada, Febrer 2012

M1208 - Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils , Setembre 2011 M1208 - Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils , Setembre 2011

M2001 - Introducció al programari lliure, Febrer 2008 M2001 - Introducció al programari lliure, Febrer 2008

M2002 - Sistema operatiu GNU/Linux bàsic, Febrer 2008 M2002 - Sistema operatiu GNU/Linux bàsic, Febrer 2008

M2003 - Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, Setembre 2007 M2003 - Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, Setembre 2007

M2003 - Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, Febrer 2013 M2003 - Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, Febrer 2013

M2003 - Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, Febrer 2015 M2003 - Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, Febrer 2015

M2004 - Implantació de sistemes de programari lliure, Febrer 2006 M2004 - Implantació de sistemes de programari lliure, Febrer 2006

M2005 - Xarxes de computadors, Maig 2005 M2005 - Xarxes de computadors, Maig 2005

M2007 - Aspectes avançats de seguretat en xarxes, Novembre 2006 M2007 - Aspectes avançats de seguretat en xarxes, Novembre 2006

M2008 - Desenvolupament d'aplicacions web, Febrer 2006 M2008 - Desenvolupament d'aplicacions web, Febrer 2006

M2009 - Bases de dades, Febrer 2007 M2009 - Bases de dades, Febrer 2007

M2010 - Introducció al desenvolupament de programari, Febrer 2006 M2010 - Introducció al desenvolupament de programari, Febrer 2006

M2011 - Conceptes avançats en desenvolupament de programari lliure, Febrer 2006 M2011 - Conceptes avançats en desenvolupament de programari lliure, Febrer 2006

M2012 - Enginyeria del programari en entorns del programari lliure, Febrer 2006 M2012 - Enginyeria del programari en entorns del programari lliure, Febrer 2006

M2013 - Utilitats i eines, Febrer 2006 M2013 - Utilitats i eines, Febrer 2006

M2014 - Aspectes legals i d'explotació, Febrer 2007 M2014 - Aspectes legals i d'explotació, Febrer 2007

M2014 - Aspectes legals i d'explotació del programari lliure, Febrer 2009 M2014 - Aspectes legals i d'explotació del programari lliure, Febrer 2009

M2015 - Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure, Setembre 2010 M2015 - Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure, Setembre 2010

M2017 - El programari lliure al sector públic, Febrer 2010 M2017 - El programari lliure al sector públic, Febrer 2010

M2022 - Projecte en administració de xarxes i sistemes operatius basats en GNU/Linux, Setembre 2007 M2022 - Projecte en administració de xarxes i sistemes operatius basats en GNU/Linux, Setembre 2007

M2023 - Projecte web, Setembre 2007 M2023 - Projecte web, Setembre 2007

M2024 - Desenvolupament de projectes de programari lliure, Setembre 2007 M2024 - Desenvolupament de projectes de programari lliure, Setembre 2007

M2025 - Projecte de direcció de sistemes d'informació, Febrer 2007 M2025 - Projecte de direcció de sistemes d'informació, Febrer 2007

M2050 - Administració de sistemes GNU/Linux, Febrer 2015 M2050 - Administració de sistemes GNU/Linux, Febrer 2015

M2050 - Administració de sistemes GNU/Linux, Febrer 2010 M2050 - Administració de sistemes GNU/Linux, Febrer 2010

M2050 - Administració de sistemes GNU/Linux, Febrer 2013 M2050 - Administració de sistemes GNU/Linux, Febrer 2013