Personal tools
Document Actions
  • Annorate
  • Make a Path
  • Send To Wiki
  • Print this page
  • Send this page to somebody
  • Content View
  • Toggle full screen
  • Add Bookmarklet

UOC OpenCourseWare

UOC OpenCourseWare és un lloc web a través del qual la Universitat Oberta de Catalunya ofereix els seus materials docents a la comunitat d'internet: professors, estudiants i autodidactes.

L’activitat acadèmica i de recerca de la UOC gira entorn de les necessitats de formació les persones i es fonamenta en la descentralització, la flexibilitat i l’accés permanent als recursos d’aprenentatge. Aquest sistema facilita l’accés al coneixement des de qualsevol indret i en qualsevol moment, i permet integrar la formació a la vida quotidiana.

En coherència amb el seu model educatiu i d’acord amb el seu compromís de proporcionar l’accés universal al coneixement, la UOC obre a través d’aquest espai els seus continguts educatius a la xarxa.

Els cursos de la Universitat Oberta de Catalunya s'agrupen en àrees de coneixement, que podeu trobar a l'esquerra d'aquesta pàgina. Si ho preferiu, podeu veure una llista completa de cursos.